نیایش یک فیلسوف

وقتی انسان به مسائل فلسفه علاقه نشان می‏دهد بی‏میل نیست که بداند دعـــــا و نیـــایش فیلـــــــسوف چگونه صورت می‏پذیرد.

نیایش یک فیلسوف

وقتی انسان به مسائل فلسفه علاقه نشان می‏دهد بی‏میل نیست که بداند دعـــــا و نیـــایش فیلـــــــسوف چگونه صورت می‏پذیرد.

نیایش یک فیلسوف

https://www.instagram.com/aliniki.ir

اینستگرام

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

فرقه نعمت اللهی گنابادی که گسترده ترین شبکه صوفی در ایران به شمار می رود, همانگونه که از نام آن معلوم است, نسبت طریقتی خود را به نعمت الله ولی می رساند و ادعا دارد که نعمت الله ولی از بزرگان عرفای شیعه به حساب می آید, ما در مقاله خود بحثی هر چند اندک در مورد مذهب و مسلک نعمت الله تقدیم می داریم.

نظر یادتون نره

الف: دیدگاه نعمت الله در مورد ابوبکر و عمر و عثمان

حمید فرزام در کتاب نقد احوال و آثار نعمت الله ولی ص 594-593 می نویسد: در همان نسخه خطی کتاب رسائل شاه نعمت الله (شمس العرفاء)... در ص 86 و 87 نسخه چاپی این رساله در پاسخ به پرسش ((ماالخله))

-دوستی چیست؟ پس از شرح عارفانه درباره چنین وخله از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ابوبکر به مناسبت چنین روایت شده: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لوکنت متخذا خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلاً (اگر دوستی برای خود انتخاب می کردم حتماً ابوبکر بود) بعد این شعر را سروده:

او حبیب الله و خلیل خداست منصب و جاهش از همه اعلاست

و باز حمید فرزام می گوید: در رساله فضائل صحابه که در دو نسخه خطی متعلق به کتابخانه های ملک و ملی جزو رسائل شاه ولی آمده این احادیث درباره خلفای اربعه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل گردیده است ((لوکنت متخذا خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلاً و لکنه اخی و صاحبی و قدا تخذالله صاحبکم و صاحبی خلیلاً))- اگر دوستی برای خود انتخاب می کردم ابوبکر بود و لکن او برادر من و همراه من است و خدا همراه شما و همراه من ابوبکر را دوست خود قرار داده است.

شاه نعمت الله ولی در این روایت جعلی, ابوبکر را برادر پیامبر نامیده است و علی علیه السلام که برادر پیامبر اکرم به حساب می آید را کنار گذارده است ((رساله فضائل صحابه نسخه خطی شماره 4662-سال 1109 هـ.ق- نقد احوال و آثار نعمت الله ص 594))

و نیز در همان رساله فضائل صحابه در مورد عمر می گوید: که پیامبر فرمود: لوکان بعدی نبی لکان عمر الخطاب ((اگر بعد از من پیامبری بود همانا عمر می بود))

(نقد آثار و احوال نبی الله ولی ص 595)

و در مورد عثمان می گوید: پیامبر فرمودند: لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنه عثمان

هر پیامبری رفیقی دارد و دوست من در بهشت عثمان است.

نقد آثار و احوال نعمت الله ص 595- فضائل صحابه ص 87-86

ب: دیدگاه نعمت الله در مورد شیعه و سنی و خلافت بعد از پیامبر

با نگاهی کوتاه گذرا در می یابیم که نعمت الله مذهب شیعه را منحرف دانسته و از مذهب اهل تسنن به عنوان یگانه راه نورانی یاد می کند.

دکتر فرزام می نویسد: در رساله تحقیق الاسلام که مانند رساله پیشین (فضائل صحابه) تنها در نسخه خطی ملک جزو رسائل شاه ولی به شمار آمده و بر اثر تعصبات مذهبی از مجموعه های خطی که در عهد صفوی و ادوار بعد در ایران کتابت یافته, حذف گردیده است و طبعاً در نسخ چاپی نیز یافت نمی شود در باب حقانیت مذهب تسنن و رجحان آن بر سایر مذاهب و ادیان و نیز امامت خلفای اربعه صریحاً چنین سطور است:

(... نزد ارباب بصائر مقرر است که اقرب طرق و انور سبل, طریق اهل سنت و جماعت است.

این است طریق آشنائی ره رو تو اگر رفیق مائی

و باید که از مذاهب باطله که اهل حق بر ابطال آن متفق اند احتراز نمائی... قدری به قدر, معتزله معزوله رویت حق را در آخرت انکار کنند و قرآن را مخلوق خواندند و قرآن کلام قدیم اوست و غیر مخلوق.... و عشره مبشره رضی الله عنهم اهل بهشتند و امام حق بعد رسول امیر المومنین ابابکر است و امامت او ثابت است به اجماع امت و بعد از او امیرالمومنین عمر رضی الله عنه و بعد از او امیرالمومنین عثمان رضی الله عنه و بعد از او امیرالمومنین و امام المتقین علی کرم الله وجهه....

ابوبکر افضل اصحاب فرمود ولی ختم امامت بر علی بود

نقد احوال و آثار نعمت الله ولی- رساله تحقیق الاسلام- متعلق به کتابخانه ملک شماره 4262

چند نکته از این بیان نعمت الله قابل تامل است:

1-مذهب سنی را نزدیکترین و نورانی ترین راه به خدا می داند.

2-دیگر مذاهب را باطل می شمارد- از جمله مذهب شیعیان

3-قرآن را مخلوق نمی داند بلکه آن را قدیم دانسته که در مذهب اهل بیت پیامبر این نظر هیچ جایگاهی ندارد.

4-عشره مبشره را اهل بهشت خوانده است که دشمنی آنها با امیر المومنین علی علیه السلام شهره آفاق است.

5-خلافت را بعد از پیامبر تا به ابوبکر و عمر و عثمان چسبانیده و مانند دیگران حق حضرت علی علیه السلام را غصب کرده است.

عشره مبشره چه کسانی اند؟

1-ابوبکر 2-عمر 3-عثمان 4-علی علیه السلام 5-طلحه 6-زبیر 7-عبدالرحمن بن عوف

8-سعدبن ابی وقاص 9-سعیدبن زید 10-ابوعبیده جراح که اهل تسنن معتقدند پیامبر به این ده نفر وعده بهشت فرموده است.

در دیوان شاه نعمت الله ولی آمده:

ره سنی گزین که مذهب ماست ورنه گمگشته ای و در خللی

رافضی کیست دشمن بوبکر خارجی کیست دشمنان علی

هر که او چهار دارد دوست امت پاک, مذهب است و ولی

دوستدار صحابه ام به تمام یار سنی و خصم معتزلی

نقد احوال و آثار نعمت الله ص 593- ((دیوان نعمت الله با مقدمه محمود عباسی ص 484))

و در جائی سروده:

رافضی نیستم ولی هستم مومن پاک و خصم معتزلی

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592- دیوان نعمت الله ص 549))

حمید فرزام در مورد این بیت می گوید: در کهن ترین نسخه خطی دیوان نعمت الله متعلق به کتابخانه آستان قدس رضوی شماره 4679 موجود است.

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592))

در جائی دیگر شاه نعمت الله ولی چنین می سراید:

چهار یار رسولند دوستان خدا به دوستی یکی, دوست دارشان هر چهار

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592))

و به همین هم قانع نشده و پا را فراتر از مرزها گذارده و این جملات را ابداع کرده است:

((علی محیی السنه و الجماعه)) می باشد (((یعنی حضرت علی علیه السلام خودش زنده کننده مذهب ابوبکر و عمر است))

رسائل شاه نعمت الله ج 1-انتشارات خانقاه شماره 72 1355 هـ.ش- ص 175-173- نقد احوال و آثار نعمت الله ص 593

دکتر حمید فرزام می گوید: باز در نسخه خطی شمس العرفا رساله ای است به عنوان تحقیق مراتب الالهیه که در ضمن آن از خلفای اربعه و ائمه اهل سنت صریحاً به اقدام یاد کرده:

((از نبی بر چهار رکن نبوت که ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومین علی است ابوبکر صورت قلب است و عمر صورت عقل و عثمان صورت روح و علی صورت نفس و از ایشان بر چهار امام که چهار رکنند از ارکان الهی و آن مالک است و احمد و ابوحنیفه و شافعی....))

نقد احوال و اثار نعمت الله ص 594

در این عبارات مذهب و مکتب شاه نعمت الله ولی به طور کامل محسوس می باشد که حتی در فقه نیز فقهاء اربعه اهل تسنن را بر امام صادق علیه السلام که فقیه مذهب جعفری است مقدم می دارد همانگونه که در امر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را بر علی علیه السلام مقدم کرده است.

آیا با این گفتار که از نعمت الله ولی بر جای مانده می توان او را شیعه و عارف و اصل دانست که امر خرقه پوشی را هم از امام معصوم علیه السلام به ارث برده باشد

آیا فرقه نعمت الله گنابادی ریشه خود را شیعه می داند یا سنی.

پس ای کاش فرقه گنابادی ها, نام دیگری برای خود انتخاب کنند و از نعمت الل کناره گیری نمایند تا حداقل در مذهب آنها و ریشه مذهبی شان تردید و تشکیکی نشود.

آخر کلام

چند بیت جالب از نعمت الله ولی

سید زخودی خود فنا شد والله به خدا که خدائیم

دیوان ص 432

سید چه کنی راز نهان؟ فاش بگفتیم بی خود نگریستیم خدائیم خدائیم

دیوان شاه نعمت الله ص 432

 • ۸۹/۰۴/۳۱

نظرات  (۹)

باسلام خدمت خوانندگان عزیزدرموردمطالبی ک نوشته بودین تورابخدا اول تحقیق کنین چرا ی سری حرفارو ب خوردمردم میدین من بادراویش زیادی برخوردداشتم وب مجالسشون رفتم چیزهایی ک شمامیگیدرو من ب هیچ عنوان تاحالا نشنیدم بنظرمن درستترین ادمها همون دراویش هستن ک یکرنگن برای بقیه نقش بازی نمیکنن هرچندنیازی ب معرفی ندارن کاش بقیه هم مث اونها بادیگران رفتارکنن.ممنونن
مجموعه بی نظیر و منحصر بفرد " فرقه ها در میان ما " شامل بیش از 6 ساعت فیلم مستند پیرامون فرقه های فعال در ایران و نقد آنها اعم از صوفیه دراویش نعمت اللهی بهائیت شیطان پرستی در ایران و فرقه های مدعیان نیابت بابیت و ارتباط با امام زمان را با قیمت استثنائی از اینجا تهیه کنید:
http://netkar.ir/shop/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=96&virtuemart_category_id=24&Itemid=186
فراموش نکنید که حضرت علی را حدود صد سال بر منبرها لعن کردند و قبر شریفش پنهان بود بنابراین قضاوت ساده نیست و باید همه جوانب اعتقادی و زمان و مکان را نیز در نظر گرفت.
پاسخ:
بله ولی ما با دلیل صحبت می کنیم
سلام
با افتخار لینکتون کردم
دعام کنین
سلام
استفاده کردیم
التماس دعا
 • ابواب معرفت
 • با سلام به دوستدار دراویش
  با آنچه من گفتم باطل بودن مسلک دراویش را امیدوارم درک کرده باشید؟
  اما جواب سوالات شما:
  1. الف ) تمام دولت های جهان دوست دارند که به کار خودان که همان اداره حکومت باشد برسن و کاری به کار دیگران نداشته باشد و لی اگر سنگی جلوی پای آنها باشد باید از سر راه برداشته شود
  ب) دولت یک دولت دین مدار و اسلامگرا است وقتی می بیند مردمش دارن از راه به در می شوند لذا با مقابله با آنها می پردازد
  2. بنده کسی نیست من فقط خاک کف پای علماء ولایی هستم بله با آنها مناظراتی داشتم و چیز مکتوب یا ضبط شده از آن مناظره ها ندارم تا برای شما بذارم شاید خداوند قسمت کند که بنویسیممتاسفانه ندارم
  3. اگر مراد از دراویش معنای لغوی اون باشد درست است اکثر علماء درویش و تهی دست بودند ولی اگر مراد شما معنای اصطلاحی متعارف موجود باشد خیر
  اگر هست لطفا به من نشان بدهید ممنون می شوم
  موفق باشید
  احقر الطلاب علی نیکی
 • ابواب معرفت
 • با سلام از اینکه به وبلاگم سر زدید و نظر دادید لطف کردید
  سلام برادر ... خیلی از وبلاگتون لذت بردم
 • دوستدار دراویش
 • با سلام چند سوال :
  1. چرا دولت اینقدر با دراویش مشکل دارد؟
  2. آیا تا به حال با اونها مناظره کردید ؟
  3. خیلی از علماء ما درویش بودند؟

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی